Avís legal

En compliment del previst en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que el lloc web www.astronomia.cat és propietat de ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA SANT CUGAT - VALLDOREIX, d'ara en endavant, l'Associació.


1.- Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web www.astronomia.cat que l'associació, posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d'internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

2.- Tots els continguts d'aquesta Web i especialment el seu disseny, articles periodístics i/o científics, informes, gràfics, logos, codi, noms comercials, marques, dibuixos industrials, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial o comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial de l'Associació i/o de tercers titulars dels mateixos que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en el Web. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual i industrial serà perseguida conformement a la legislació vigent.

3.- Tant l'accés a aquesta web, com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa, és d'exclusiva responsabilitat de qui la realitza. L'Associació no respondrà de cap dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.

4.- L'Associació pot col·locar enllaços o links i mecanismes de cerca a la disposició dels usuaris per facilitar l'accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles en Internet. Els enllaços o links que s'habilitin en aquesta Web poden conduir a l'usuari a altres llocs o pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals l'Associació no exerceix cap tipus de control, per la qual cosa es declina qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de les mateixes. En el cas que l'Associació tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació al fet que remeten aquests enllaços és il·lícit o constitutiu de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent en el menor temps possible.

5.- La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l'Associació, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6.- LOPD. Mitjançant els apartats, l'usuari proporciona les seves dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, que les dades subministrades són veraces i que queden incorporats a un fitxer titularitat de l'Associació degudament inscrit en el Registre de Protecció de Dades de l'AEPD.
L'Associació guardarà les dades personals que rebi dels usuaris en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, malament ús, o accés no autoritzat a aquestes dades. Així mateix, aquestes dades no seran cedits ni es donarà accés a terceres persones sense autorització expressa dels titulars dels mateixos.
L'usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar, o oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment exercitant els seus drets davant el responsable del fitxer a través del correu electrònic astronomia-junta@astronomia.cat

7.- L'Associació es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació de la mateixa.

8.- L'Associació no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari i programari dels usuaris, fallades a la xarxa d'internet. No es garanteix que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense demores i interrupcions.
L'Associació es reserva el dret a modificar la present política de privadesa amb l'objectiu d'adaptar-les a les possibles novetats legislatives, així com a les quals es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privadesa.

9.- Navegació amb cookies. Aquesta web no utilitza cookies de navegació ni pròpies ni de tercers.

10.- L'usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.